PREZENTARE

Școala nr.10 Satu Mare

Viziunea

Școala Gimnazială Nr. 10 Satu Mare promovează identificarea și dezvoltarea calităților a aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-și aleagă viitorul cel mai potrivit pentru integrarea activă și cu succes în viața socială. De aceea Școala Gimnazială Nr. 10 va fi o școală gimnazială competitivă, bazată pe profesionalism, civilizație, modernism și siguranță, în care va activa un grup socio-profesional caracterizat prin eficiență și flexibilitate, într-o societate în continuă dezvoltare.

Școala Gimnazială Nr. 10 Satu Mare oferă un cadru coerent și flexibil, adecvat, transparent pentru toți elevii, asigură un climat de siguranță fizică și psihologică favorabil dezvoltării ca întreg; vom încuraja fermitatea, disciplina susținută care dă naștere minților active și bunei calități.

Misiunea

Școala Gimnazială Nr. 10 Satu Mare oferă un cadru coerent și flexibil, adecvat, transparent pentru toți elevii, asigură un climat de siguranță fizică și psihologică favorabil dezvoltării ca întreg; vom încuraja fermitatea, disciplina susținută care dă naștere minților active și bunei calități.

Valorile promovate

Valorile promovate și calitative sunt: demnitate, performanță, calitate, competență, egalitate de șanse, forța echipei, punctualitate, creativitate, implicare personală, responsabilitate, respect, încredere.

Dotari

Săli de clasă: 28

Laboratoare:1

Sala profesorală: 2

Cabinete metodice: 2

Cabinet consiliere: 1

Cabinet medical: 1

Bibliotecă: 1

Birouri: 3

Sală de sport: 1

Teren de sport : 1

Teren de joacă: 1

Magazii materiale: 5

Atelier – Sala de cazane: 2

Spații depozitare material didactic: 2

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search