PROIECTUL  ” ECO  – ŞCOALĂ „

Suntem înscrişi în proiectul program „Eco – Şcoală” din anul 2003, am obţinut statutul de „Eco – Şcoală ” şi Steagul Verde în 2005, am fost reevaluaţi în 2008 şi în 2010.
Programul „Eco – Şcoală ”  este coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Înconjurător (F.E.E.), care reuneşte organizaţii neguvernamentale ce acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă.
Programul este susţinut la nivel internaţional de „Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu” (UNEP)
În România, coordonatorul programului „Eco – Şcoală” este Centrul Carpato – Danubian de Geoecologie (C.C.D.G.), în  calitate de Membru Asociat al Fundaţiei de Educaţie pentru Mediul Înconjurător. ( F.E.E.)

Acest program internaţional a pornit de la ideea implicării elevilor în rezolvarea problemelor locale de mediu, îmbunătăţirea calităţii mediului în şcoală şi în  împrejurimile acesteia.
Programul este proiectat să contribuie la creşterea gradului de conştientizarea a elevilor privind problemele de mediu şi elementele dezvoltării durabile prin studii în clasă şi acţiuni concrete în cadrul şcolii şi comunicaţii.
Dezvoltă spiritual civic şi capacitatea elevilor de a lua decizii privind problemele de mediu.
Realizarea unor economii financiare prin colectarea selectivă şi valorificarea deşeurilor reciclabile, reducerea consumului de apă, energie, etc.

16 septembrie 2011 – Ziua mobilităţii fără maşini

Elevii clasei a VIII-a B au pregătit o plută din peturi şi deşeuri reciclabile pe care au lansat-o pe Someş pentru a promova mijloacele de transport alternative, nepoluante.

Elevii clasei a VII-a B, însoţiţi de domnul profesor Andrassy Ernest au participat la un marş de protest, pe biciclete, de-a lungul malului Someşului, tot cu scopul promovării unor mijloace de transport alternative şi nepoluante pentru mediu.

Lucrări eco

Ziua animalelor

Caravana mobilă

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search